tribes toekomstvisie

Leiders

Overal waar mensen zijn, op elke vestiging, zijn er ‘leiders’.
Leiderschap zetten zij in voor een harmonieus bestaan van mens én omgeving; om mens te zijn.

Delen eigenaarschap

Vanuit persoonlijk leiderschap nemen individuen verantwoordelijkheid
en creëren zij samen gemeenschapszin dat de sleutel is tot duurzame groei van collectieve wijsheid.

In tribes

Eén community kan bestaan uit verschillende tribes. Wat is een tribe?
Denk aan een dorp: 30-50 mensen die samen een cultuur delen. Vogels komen samen in
zwermen, vissen in scholen & mensen in tribes.

Transformeren culturen

Het zijn deze leiders die de potentie hebben om een cultuur te transformeren
van het principe van Descartes: ‘ik denk, dus ik besta’ naar het Ubuntu principe: ‘ik ben, omdat wij zijn’.

In wijsheid

Wij herontdekken de kracht van eeuwenoude, universele ‘tribale wijsheid’:
intuïtieve kennis en ervaring, waarin luisteren, vertrouwen, respect, waardigheid,
wezenlijke betrokkenheid en contact met de omgeving en de natuur centraal staan.