Onze steden blijven groeien. Het stedelijk landschap wordt steeds diverser en daarmee neemt de complexiteit toe. Wat betekent dit voor transparantie en toegankelijkheid in stedenbouwkundige processen? En wat is de impact hiervan op participatie en verantwoordelijkheid van bewoners, bedrijven en overheid? Hoe zorgen we voor flexibel meegroeiende steden met voldoende bewegingsruimte voor bewoners? In samenwerking met de Ambassade voor Creatieve Ambassade en de Social Innovation Week Europe, verbindt Urban Tribes tussen 14-18 september aanwezige (in)formele leiders en initiatieven op het volgende onderwerp:

De mogelijke meerwaarde van Stadsambassade Brabantstad 

Een Brabantstad-Ambassade: waarom, wat voegt dat toe, voor wie en hoe?

Wat is een ‘Stadmaker’? Iedereen de stad mee vormgeeft. Iedereen heeft een beeld bij een ideale stad. Door Stadmakers te verenigen in een stadsambassade kunnen initiatieven van de grond komen.

De afzonderlijke Brabantse steden zijn niet vertegenwoordigd op het internationale platform www.citiesintransition.eu. Kan een Stadsambassade BrabantStad de interactie van stadmakers met het internationale platform mogelijk maken?

Tijdens deze workshop denken we met geïnteresseerden en stadmakers na over stadsambassade Brabantstad, de vormgeving daarvan en de betrokkenheid van andere stadsambassades in de regio Brabant.

14-18 september – European Social Innovation Week, Tilburg

Slow and Smart Solutions for Urban Transformation 
17 september 09.00 – 12.00 uur Stadsambassade Brabantstad

Voor meer informatie over het programma, lees hier verder.