Het team programma Vrijetijdseconomie in het Provinciehuis Noord-Brabant gaat de verbinding aan met hun rol als ambassadeur! Dit middels een community-dag waar de rol als ambassadeur in handen wordt genomen en gedeeld. Op deze dag spreken de leden hun intenties uit en ontwikkelen zij samen de uitgangspunten van het werkplan.
De inhoudelijke ambitie richt zich op het ambassadeurschap van de Vrijetijdseconomie en de opgave voor regionale werkgelegenheid met positie in regionale activiteiten. Oftewel het mogelijk maken om als ambassadeur slimme verbindingen te kunnen leggen voor de Vrijetijdseconomie, verbonden aan omliggende opgaven – waar individueel en gezamenlijk vanaf nu met het team op geacteerd kan worden.

Op de dag maken huidige teamleden met evenwaardige betrokkenheid de taak en opgave helder om het werkplan Vrijetijdseconomie 2016 in huidige ontwikkelingen zichtbaar vorm te kunnen geven. Als ambassadeur acteert het team als ruggengraat voor het provinciale werkplan. Betrokken leden worden op deze manier mede-eigenaar, waarin zij het eigenaarschap voor de bestaande opgave van de provincie delen.