Heinz Kimmerle: in memoriam

geplaatst in: Community, ubuntu, Urban Tribes, Wisdom | 0

Via Karin Lindemann, Birgit Boogaard en Dorine van Norren bereikte ons het nieuws dat prof. dr. Heinz Kimmerle op 85-jarige leeftijd is overleden. We condoleren zijn familie en vrienden en danken Heinz Kimmerle voor al zijn werk en wijsheid! Vorig jaar heeft hij zijn wijsheid over Ubuntu met ons gedeeld in een consultative circle in het Mandelahuisje in Amsterdam op uitnodiging van Four Worlds Europe. Ter nagedachtenis laten zijn collega’s Henk Oosterling en Renate Schepen ons een prachtig nieuw boek na: Doordenken Doorwerken. Intercultureel en ecosociaal denken en doen. Liber Amicorum prof. dr. Heinz Kimmerle. In dit boek tonen vijftien filosofen alternatieve en nieuwe wegen om met de grote en complexe thema’s uit onze huidige tijd om te gaan.

Fragment uit het boek: ‘Bij complexe mondiale vraagstukken, zoals op het gebied van vluchtelingen, armoede en ecologie biedt een eurocentrische benadering geen uitkomst. In 1983 gaf Heinz Kimmerle in Entwurf einer Philosophie des Wir. Schule des alternativen Denkens (Ontwerp van een filosofie van het wij. School van het alternatieve denken) de urgentie aan om ons op een radicaal andere manier tot de wereld en elkaar te verhouden. Het westerse denken in opposities vanuit een exclusieve eenheid heeft tegenkrachten nodig. We moeten luisteren naar stemmen uit de marge. Er is niet één geschiedenis, maar vele, evenmin als er één oplossing of uitweg is. Hij presenteert identiteit als een dynamische samenhang van verschillen. Mens en natuur staan niet meer tegenover elkaar. Het autonome individu – het ‘ik’ – wordt ingebed in een gemeenschapsdenken: het ‘wij’.’

Op maandag 7 maart geeft schrijfster Renate Schepen een presentatie in Boekhandel van Pampus hier over in het kader van een serie lezingen over ‘gastvrijheid in de filosofie’ met o.a. Jan Flameling en Stine Jensen.